งดพูดคุยในลิฟต์ ลดการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ได้

งดพูดคุยในลิฟต์ ก็เป็นส่วนหนึ่งในการลดการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ได้ อาคาร208 วายเลสโร้ด ทาวเวอร์ขอความร่วมมือทุกท่าน ช่วยกันคนละไม้คนละมือนะคะ