ร้านอาหาร ภายในอาคาร 208 วายเลสโร้ดยังเปิดให้บริการ

สำหรับท่านใดที่ยังมาทำงานกันอยู่ ร้านอาหาร ในอาคาร 208 วายเลส โร้ด ยังเปิดให้บริการอยู่นะคะ เราจะสู้ไปด้วยกันนะคะ

#208WirelessRoad #COVID19